Eser Afacan
Antall bilder: 2
Født 1953 i Syria, bosatt en lengre periode i Norge, bor i dag i Canada. EA er i dag en etablert billedkunstner i flere land.
Se våre bilder
Michael De Casford
Antall bilder: 2
Født 1940. Engelsk sjømann og kunstmaler, bosatt I Norge siden 1972. Studier ved Kunstakademiet og under Professor Ludvig Eikaas.
Se våre bilder
Tom Eidsvold Larsen
Antall bilder: 35
Født 1966. Norsk samtidskunstner. Født og oppvokst i Oslo. Bor og jobber i Oppegård kommune. Innkjøpt av Nasjonalgalleriet/ Museet for samtidskunst.
Se våre bilder
Jørgen Holen
Antall bilder: 19
Født 1947. Norsk maler, født i Sogndal. Jørgen Holen var formingslærer. Han var også en dyktig knivmaker.
Se våre bilder
Jens Johannesen
Antall bilder: 1
Født 1934. Norsk kunstmaler og en hovedskikkelse i norsk senmodernisme. Har stilt ut i blant annet Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst.
Se våre bilder
Terje Moe
Antall bilder: 1
Født 1943. Norsk kunstmaler fra Oslo. Utdannet ved SHKS og ved Statens kunstakademi. Romantisk-figurativt billedspråk.
Se våre bilder
Kjersti Nedberg
Antall bilder: 1
Grafiker og maler. Detaljerte, vare og høyst særpregede bilder. Beundrede for sin detaljrikdom og fine utførelse. Meget spesielle og flotte bilder.
Se våre bilder
Even Richardson
Antall bilder: 1
Født 1961. Utdannet ved Einar Granum kunstfagskole og en av ”Nerdrum-elevene”. En profilert maler innen genren, romantikk og realisme.
Se våre bilder
Knut Steen
Antall bilder: 6
Født 1924. Norsk skulptør og billedkunstner. Utdannet ved Statens kunstakademi. Profilert norsk kunstner kjent for flere offentlige monumentalskulpturer.
Se våre bilder
Hans Sæle
Antall bilder: 1
Født 1954. Modernist og ”enfant terrible” i norsk kunstliv. Beryktet fra to skandaleutstillinger på 1970- og 1980-tallet. Representert i flere samlinger.
Se våre bilder
Kåre Tveter
Antall bilder: 1
Født 1922. Norsk billedkunstner. Utdannet ved SHKS og Statens kunstakademi. Kjent for sine Svalbardmotiver
Se våre bilder
Main Liz Vogt
Antall bilder: 19
Født 1960. Billedkunstner, bosatt i Norge og representert av Galleri 1610 på Bærum Verk. Fargerike og populære bilder med et flott og personlig uttrykk.
Se våre bilder
Helge Wahl
Antall bilder: 1
Se våre bilder
Åke Westin
Antall bilder: 1
Svensk illustratør og samtidskunstner. Flere utstillinger i Sverige. Innkjøpt av en lang rekke private og offentlige samlinger.
Se våre bilder